Administrativně poradenská činnost

 • vymáhání pohledávek včetně dohod splátkových kalendářů
 • příprava smluvní dokumentace týkající se nájemních vztahů (vznik,změna, zrušení)
 • vklady, změny a výmazy v katastru nemovitostí
 • zakládání, změny a výmazy obchodních společností v obchodním rejstříku
 • správa vkladu před vznikem obchodní společnosti
 • zajišťování prodeje nebo koupě nemovitostí
 • uzavírání dodavatelských smluv
 • pasportizace nemovitostí
 • vedení evidence vlastníků, nájemců bytových jednotek
 • upomínky neplatičům
 • zajišťování valných hromad, dozorčích rad
 • činnosti související se vznikem společenstev vlastníků bytových jednotek
 • kontroly plateb nájemců
 • zastupování statutárních orgánů při jednáních s třetími osobami
 • zřizování účtů pro právnické osoby